تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 | 0:41 | نویسنده : عاطفه
دوست داشتن یعنی

اونیکه  اگه صد دفه هم ناراحتش کنی هر دفه میگه

این دفه آخره ک میبخشمت

وبازم با اخم میاد تو بغلت...